Tech 47, Alexandria 27
Perham 65, Apollo 10
Fergus Falls 61, Apollo 9
Little Falls 53, Sartell-St. Stephen 15
Sartell-St. Stephen 42, Princeton 27
Wayzata 57, Rocori 15
Willmar 74, Rocori 6